Tegning

Tegning av nybygg og ombygginger utføres enten på prisforspørsel eller avtalt timepris. Vi har lang erfaring og gode referanser med alt fra små arbeidsbåter til store skip. Vi bruker i dag avanserte AutoCAD baserte tegneprogrammer i 3D og 2D som for eksempel  Autocad, Inventor, maxsurf, shipconstructor og DNV nauticus hull bare for å nevne noen. Vi kan også kjøre ut nesting og materialister.

Noen av tegningene vi kan tilby:
Mekaniske konstruksjoner i stål og aluminium - generalarrangement - ombyggingsforslag - nybyggingsforslag - linjetegninger - utrustnings tegninger - seksjonsbyggetegninger - innredning og isolasjonstegninger - maskinromsarrangement - kran- og vinsjfundamenter - motorfundamenter - installasjoner og fundamentering - styrkeberegninger for dypere nedlasting - brann og sikkerhetsplaner - fribordstegninger - dør og vindusplaner - trålarrangement - RSW-arrangement - kjølevannsarrangement - sanitærarrangement - systemtegninger - hydrostatikk og stabilitetsberegninger - broarrangement - riggarrangement - trålarrangement - livbåtarrangement - inspeksjoner - losse og lastearrangement - løftearrangement - løfteberegninger