Sletringen
Dypere nedlasting, nytt bakkdekk, løftet hoveddek, tonnasje og stabilitetsberegninger med kornstabilitet. 

Frøyfart Tegning av forlenget hekk med port for biltransport og stabilitet.

Frøyfart
Tegning av forlenget hekk med port for biltransport og stabilitet.

Feed Balsfjord Tegning av automatisk losseanlegg for fiskefor, kranfundament, sidetthruster akter og forut, fundamnet hjelpemotor, klassetegninger og  stabilitetsberegninger

Feed Balsfjord
Tegning av automatisk losseanlegg for fiskefor, kranfundament, sidetthruster akter og forut, fundamnet hjelpemotor, klassetegninger og  stabilitetsberegninger

Leca Nord Mob båt arangement og GA

Leca Nord
Mob båt arangement og GA

Titran Diverse ombygginger av akterskip.

Titran
Diverse ombygginger av akterskip.

Eidsvåg Sirius Tegning av travers og kranfundament, tegning av lossesystem for big bags, sidethruster akterut, travers og gravemskin, ny hjelpemotor, klassetegninger, stabilitetsberegninger med kornstabilitet

Eidsvåg Sirius
Tegning av travers og kranfundament, tegning av lossesystem for big bags, sidethruster akterut, travers og gravemskin, ny hjelpemotor, klassetegninger, stabilitetsberegninger med kornstabilitet

Grip Transporter Tegning av styrhus, flyteberegninger av kapping og sammenstilling.  

Grip Transporter
Tegning av styrhus, flyteberegninger av kapping og sammenstilling.

 

Trønderhav
Forelngelse 7m, ombygging hekk og notbinge, ny bakk forut, tegning av trunk, stabilitet og alle klassetegninger.

Selvågsund Dypere nedlasting, nytt bakkdekk, løftet hoveddek, tonnasje og stabilitetsberegninger med kornstabilitet.

Selvågsund
Dypere nedlasting, nytt bakkdekk, løftet hoveddek, tonnasje og stabilitetsberegninger med kornstabilitet.

Feed Halten Travers og gravemaskin, stabilitet og kornstabilitet, klasse og arbeidstegninger

Feed Halten
Travers og gravemaskin, stabilitet og kornstabilitet, klasse og arbeidstegninger

Mali rose Kranfundament, automatisk lossesystem for fiskefor og brann og sikkerhetsplan

Mali rose
Kranfundament, automatisk lossesystem for fiskefor og brann og sikkerhetsplan

Aunborg Dypere nedlastning løftet hoveddek 1 m, alle klasse og arbeidsstegninger, tonnasje og stabilitetsberegninger med kornstabiliet. 

Aunborg
Dypere nedlastning løftet hoveddek 1 m, alle klasse og arbeidsstegninger, tonnasje og stabilitetsberegninger med kornstabiliet. 

Mikal With Ombygging fra cargo til bulk for fiskefor, forlengelse 12 m, alle stål og klassetegninger, stabilitet med kornstabilitet og kranfundament.

Mikal With
Ombygging fra cargo til bulk for fiskefor, forlengelse 12 m, alle stål og klassetegninger, stabilitet med kornstabilitet og kranfundament.

Kryssholm Nytt motorfundamnet hovedmotor og stabilitetsberegninger  

Kryssholm
Nytt motorfundamnet hovedmotor og stabilitetsberegninger

 

Feed Stavanger Travers med gravemaskin, diverse ombygging i forskipet og stabilitetsberegninger med kornstabilitet.

Feed Stavanger
Travers med gravemaskin, diverse ombygging i forskipet og stabilitetsberegninger med kornstabilitet.

Borgenfjord Ombygging til automatisklosseutstyr for fiskefor, forkortelse av skip 23,4m, gravemaskin, travers, kranfundament, klassetegninger, tonnasje og stabilitetsberegninger, flyteberegninger ved kapping og sammenstilling

Borgenfjord
Ombygging til automatisklosseutstyr for fiskefor, forkortelse av skip 23,4m, gravemaskin, travers, kranfundament, klassetegninger, tonnasje og stabilitetsberegninger, flyteberegninger ved kapping og sammenstilling

Torill Ombygging i fra cargo til bulk for fiskefor, automatisk lossesystem, kranfundament, tegning av nye dekkshus og styrhus, innredningstegninger, systemtegninger, klassetegninger, arbeidstegninger, tonnasje og stabilitetsberegninger

Torill
Ombygging i fra cargo til bulk for fiskefor, automatisk lossesystem, kranfundament, tegning av nye dekkshus og styrhus, innredningstegninger, systemtegninger, klassetegninger, arbeidstegninger, tonnasje og stabilitetsberegninger

Sea Pilot Tegning av nye dekshus og innredning, slepekrokarrangement og diverse ombygging, stabilitetsberegninger og slepestabilitet.

Sea Pilot
Tegning av nye dekshus og innredning, slepekrokarrangement og diverse ombygging, stabilitetsberegninger og slepestabilitet.

Froan Travers med gravemaskin, diverse ombygginger i forskip, stabilitetsberegninger med kornstabilitet.

Froan
Travers med gravemaskin, diverse ombygginger i forskip, stabilitetsberegninger med kornstabilitet.

Jago Kornstabilitet

Jago
Kornstabilitet

Stig Halle Reduksjon av bruttotonnasje

Stig Halle
Reduksjon av bruttotonnasje