Kontrollordning for fartøy fra 8 til 15 m

Den gamle sertifikatordning har nå bortfalt. Det betyr at Sjøfartsdirektoratet ikke lenger vil foreta førstegangs- eller periodiske besiktelser og heller ikke utstede sikkerhetssertifikat for fartøyet ditt. Fartøyet skal likevel underlegges kontroll.

 

VI ER GODKJENT KONTROLLFORETAK

Ulvan as er godkjent av Sjøfartsdirektoratet til å gjennomføre førstegangs- og periodiske kontroller av fartøyet ditt. Når kontroll skal avholdes må du selv kontakte et godkjent kontrollforetak og inngå avtale om kontroll. I tillegg skal du i denne forbindelse selv gjennomføre egenkontroll av fartøyet. Egenkontrollen gjennomføres i henhold til kontrollskjema fastsatt av Sjøfartsdirektoratet, og bestilles gjennom kontrollforetaket som skal utføre kontrollen.

 

NÅr skal du gjøre det og hvor ofte?

Før et nytt fartøy eller et fartøy som endres eller ombygges settes i drift skal kontroll hos godkjent kontrollforetak være gjennomført for fartøyet settes i drift. For øvrige fartøy med gyldig fartøyinstruks skal kontroll hos et godkjent kontrollforetak gjennomføres senest ved forfall på fartøyinstruksen. Periodiske kontroller gjennomføres med 30 måneders intervall.

 

Hva skjer hvis du ikke gjør noe?

Du plikter selv å følge opp den nye kontrollordningen for ditt fartøy. Sjøfartsdirektoratet vil normalt ikke informere deg om når kontroll skal avholdes, eller purre deg hvis kontroll ikke gjennomføres i tide. Sannsynligheten for at ditt fartøy utsettes for uanmeldt tilsyn av Sjøfartsdirektoratet vil imidlertid øke dersom kontroll ikke gjennomføres. Innrapportering til Sjøfartsinspektøren kan og vil være aktuelt i et slikt tilfelle.

 

Hvorfor må du gjøre alt dette?

Først og fremst skal du følge opp kontrollordningen for å sikre ditt mannskap, deg selv, og ditt fartøy. Når Sjøfartsdirektoratet ikke lenger skal gjennomføre førstegangs- eller periodiske besiktelser, eller utstede sertifikater, er det ingen andre enn du selv som kan ta dette ansvaret.